Interview met Bjarke Ingels, architect van het Sluishuis - Sluishuis

Interview met Bjarke Ingels, architect van het Sluishuis

Gerenommeerd architect Bjarke Ingels heeft het Sluishuis ontworpen. BIG Architects heeft kantoren in Kopenhagen, Barcelona en New York en mag zich inmiddels tot de fine fleur van de internationale binnenstedelijke architectuur rekenen.

Het Sluishuis is vanaf elke zijde interessant. Kenmerkend voor het gebouw zijn de ‘afgesneden’ hoeken, waarbij de ene kant afloopt richting de laagbouw van IJburg en de andere kant een poort boven het water vormt, net zoals opengaande sluizen. Dat zorgt voor een panoramisch uitzicht over het IJ.

Naast de zeer gevarieerde woningen wordt ruimte gecreëerd voor een gezellige binnenhaven ‘Marina’ genaamd, met 34 ligplaatsen voor ‘historische’ woonschepen en het bijbehorende waterlandschap met eilandjes en aanlegsteigers. Ook wordt het trapsgewijze gebouw voorzien van groene terrassen.

Wonen, werken en spelen

“Ik ben van mening dat een sociaal succesvolle stad diversiteit nodig heeft om 24/7 levendig te kunnen zijn. Met een mix van ingrediënten om het wonen, werken en ‘spelen’ zo aangenaam mogelijk te maken. Voor het ontwerp van Sluishuis werkten we met Barcode Architecten uit Rotterdam, de ontwikkelaars BESIX RED en VORM en de gemeente Amsterdam aan een dynamische plek waarbij privaat en publiek domein naadloos in elkaar overgaan. Een nieuwe buurt op het water van het IJ, waar niet alleen maar bewoners toegang toe hebben, maar ook de hele omgeving voor wordt uitgenodigd. Natuurlijk speelt het water daarbij een grote rol.

Het waterlandschap

“Amsterdam heeft al veel plekken aan het water voor recreatie, maar die zijn als bij toeval ontstaan. Met Sluishuis creëren we moedwillig een gebouw met een zeer uitgebreid waterlandschap eromheen. Eilanden om te zonnen, een 400 meter lange pier en een waterpark met aanlegplekken voor sloepen en zeilbootjes. Om het domein van Sluishuis toegankelijk te maken, hebben we de voorkant als het ware uit het water omhooggetild. Daar kun je straks met je sloepje gewoon onderdoor varen. Aan de landzijde loopt de bebouwing trapsgewijs op. Dat is niet alleen zo ontworpen om de zonligging van de appartementen te optimaliseren, maar ook om de buurt welkom te heten. Vanaf daar kun je als bezoeker gewoon het gebouw op en genieten van de scenic walk op het dak. Sluishuis zoekt bewust de activiteit op en wil relevant zijn voor zowel bewoners als bezoekers. In geen geval een saaie woontoren, maar een levendige en dynamische Amsterdamse buurt.”

 

Aan elke zijde interessant

“Het mooie van Sluishuis vind ik dat je van bovenaf op het plan kijkend een klassiek Europees ‘Barcelona’-Blok van 100 bij 100 meter met open binnenruimte waarneemt. Bekijk je het gebouw echter vanaf eender welke andere hoek, dan neem je de ongelofelijk asymmetrische vormen waar. Het gebouw daalt vanaf de waterzijde tien verdiepingen naar beneden, waar het de bestaande bebouwing aan de kade de hand wil schudden. Aan de andere kant stijgt het als twee massieve sluisdeuren tien verdiepingen uit het water. Door de klassieke plattegrond is het gebouw diep geworteld in de Europees-Nederlandse traditie van woonblokken en binnenplaatsen. Tegelijkertijd is het idee over wat openbaar is en privé, wat binnen is en wat buiten, wat gebouw is en wat landschap, in Sluishuis totaal vernieuwend“.

 

Toon interesse